Kontaktpersoner: 

 

Pia Förde Skjetne, epias2002@gmail

Ingrid Enlund, 0739-024142, ingrid.enlund@telia.com

 

Arbetsgruppen träffas varje måndag kl 18:00 i Bergfeltska trädgården.

Trädgården är belägen vid Västra Gatan i centrala Kungälv.